Kde si můžete pořídit šetrná tepelná čerpadla?

Finančně výhodná tepelná čerpadla pro ohřev vody a vytápění jsou hudbou ekologické budoucnosti, díky tomu jsou úsporná tepelná čerpadla favority mezi zdroji tepla. Principy a zákonitosti čerpadel jsou zužitkována u zařízení, jako jsou ledničky, mrazáky, klimatizace a mnohé typy vytápění. Přibližně 70 procent energie ekologická tepelná čerpadla využijí z vnějšího prostředí, jež pojímá obrovské kvantum tepla.

Výhodná tepelná čerpadla fungují na principiálním využitkování chladicí hmoty s nízkým bodem varu.  Při kontaktu s okolním prostředím dochází k vypařování chladiva, následně dochází ke stlačení chladicího média v plynném stavu kompresorem, a tak dojde k navýšení teploty určené pro vytápění, nebo pro ohřívání teplé vody. A tak se teplo v kondenzátoru postupuje topné materii, díky tomu se opět ochladí a dochází ke zkapalnění. Pak dojde k navrácení chladicí hmoty do kompresoru, cyklus se zas opakuje.

Ekologické tepelné čerpadlo vzduch voda funguje na převodu tepla do topné kapaliny přes hydrobox, do kterého je nainstalován drobný elektrokotel. Při nízké venkovní teplotě uvedený elektrokotel dopomáhá tepelnému čerpadlu k dosažení konkrétní teploty. I při venkovních teplotách minus patnáct stupňů Celsia jsou tepelná čerpadla vzduch voda schopny pracovat. Efektivita těchto čerpadel je podpořena nízkými pořizovacími náklady a snadné instalace. Kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla vzduch voda jsou efektivní investicí.

Firma IQ energy přispěje všem zájemcům o radu, jak získat státní podporu na snížení energetické náročnosti budov, a to bezplatnými konzultacemi pro veřejnost, avšak i pro podnikatele i veřejnou správu. Státní program Zelená úsporám má do roku 2020 vynaložit několik desítek miliard korun na zateplení domů, na pořízení pasivního domu, změny kotlů a ostatní projekty k uspoření energie. Zužitkujte konzultace energetických specialistů, neboť neekologické topení je již hudbou minulosti.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Kde si můžete pořídit šetrná tepelná čerpadla?
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR