Factoring a jeho výhody

Factoring je předem smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, povětšinou se splatností do 180 dnů, factoringovou společností. Dodavatelé zboží či případně služeb na tuto firmu postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Faktoringová společnost se stává věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika a většinou vám vyplatí část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Jaké výhody vaší firmě factoring přinese?

Factoring vám umožňuje pružnější jednání s odběrateli, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dní, a získáte tím i konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete zvolit dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Překvapit vás pak nemohou i sezonní výkyvy v příjmecha výdajích.

K čemu slouží regresní factoring?

Regresní factoring je zálohové financování pohledávek před splatností podnikem zabývajícím se právě factoringem. Splatnost faktur pak může být od dvou týdnů až po 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než je krátkodobá pohledávka odběratelem uhrazena na účet faktora, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní factoring se frekventovaně využívá hlavně díky své nízké ceně srovnatelné kupříkladu s bankovním úvěrem.

A co factoring s pojištěním?

S bezregresním factoringem faktoringový podnik přebere riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko se pak automaticky převádí na konkrétní pojišťovnu, a z toho důvodu bývá označováno jako factoring s pojištěním. Bezregresním faktoringem můžete financovat lhůty splatnosti u důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního  faktoringu  je hojně využíváno rovněž v případě dodávek dosud neprověřeným odběratelům, nebo do zahraničí.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Factoring a jeho výhody
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR