AZA účetnictví zhotovuje daňové přiznání Praha, účetnictví, jinými úkony jsou vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest, výpočet daně z převodu nemovitosti, skladové hospodářství, rekonstrukce účetnictví, personalistika a veškeré daňové poradenství

Pro pomoc s účetnictvím a daněmi se směle obraťte na firmu AZA účetnictví: vedení účetnictví Praha a daňová evidence Praha. Firma AZA účetnictví poskytuje specializované poradenství pro daňové přiznání Praha, firemní zdokonalení v daních, daňová poradenství, obnovu firemního účetnictví dle norem a legislativních změn v oboru daní. AZA účetnictví vítězí na poli daňových poradců díky zkušenostem s podvojným účetnictvím u malých i velkých společností i sestavením účetních uzávěrek. Zběhlí specialisté spolupracují s auditory a profesionálními daňovými poradci, spolupracují s příslušnými úřady v administrativní činnosti.

Vedení účetnictví Praha a Středočeský kraj představuje vedení účetnictví, vyhotovení profesionální firemní i soukromé evidence daní, dělá vyhotovení mezd, DPH, zajímá se také o personalistiku, vypočítá daně a silniční daně. AZA: vedení účetnictví Praha a Středočeský kraj obsahuje spravování evidence kapitálu, skladové evidování, hospodaření ve skladišti, vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest, případně také úpravu vnitřního účetnictví a podnikových směrnic.

AZA: daňové přiznání Praha a Středočeský kraj spolehlivě vyhotoví daňová přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, zpracování daňového přiznání k silniční dani, zhotoví každému daň z převodu nemovitosti. Nedílnou součástí práce AZA účetnictví je i zastupování firem a jednotlivců na fiančních úřadech při kontrolách a vnitřních šetřeních. Společnost AZA – vedení účetnictví Praha – pojímá absolutní spravování mezd a personální agendy, vypočítání měsíčních i kvartálních výplat, řízení administrativy v mzdových listech a vedení evidenčních listů důchodového pojištění a další spřízněné činnosti.

Kvalitní daňová evidence Praha, vedená AZA účetnictvím, pojímá veškerou správu a řízení daňové evidence, dělá spravování deníků příjmů a výdajů, avšak i vedení pokladních knih. Společnost AZA – daňová evidence Praha a Středočeský kraj – se také soustředí na řízení evidence dlouhodobých majetků, administrativu ve vedení skladu a hospodářství skladu.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - AZA účetnictví zhotovuje daňové přiznání Praha, účetnictví, jinými úkony jsou vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest, výpočet daně z převodu nemovitosti, skladové hospodářství, rekonstrukce účetnictví, personalistika a veškeré daňové poradenství
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR