Kompletní bezpečnostní diagnostika transformátoru VN je prováděna společností ELDIAG, s. r. o.

Se skutečnou jistotou bezchybného provozu podnik ELDIAG, s. r. o., dodává komplexní servis, kam spadá i diagnostika transformátoru VN a diagnostika vysokonapěťových izolací. Řadíme sem výkonové a měřící transformátory, tlumivky, vazební kondenzátory, ale i kondenzátorové průchodky, transformátory, alternátory rozmanitých hladin napětí a výkonů a vnitřní elektromotory. Firma ELDIAG umí také spolehlivá diagnostická měření, z jejichž výsledků se mohou vydedukovat určitá opatření pro bezporuchový chod.

Úplná diagnostika transformátoru VN VVN

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což znamená kontrolu izolačního odporu, kapacity, průrazného napětí, číslo kyselosti, nebo ztrátového činitele, měření impedance nakrátko, citlivé měření převodů, jsou měřeny ztráty naprázdno a nakrátko, je prováděn kompletní rozbor včetně plynové chromatografie. Aplikuje se diagnostika transformátoru VN VVN, spolehlivé měření kondenzátorových průchodek, analýza přístrojových traf, kontrolují se i tlumivky a kondenzátory.

Provádíme analýzu systémem izolační olej-papír

Provozní měření izolačních soustav netočivých elektrických přístrojů a strojů s vysokým napětím se provádí měřením systému izolační olej-papír. Verifikovaný systém zohledňuje diagnostiku a zhodnocení izolační charakteristiky, porovnání napětí nakrátko při sníženém napětí a též přeměření a vyhodnocení jakosti, kterou se chlubí izolační olej. Užitečný izolační olej můžeme poznat podle časového intervalu jeho užívání ve stroji, což jsme schopni snadno změřit zkouškami na bázi navýšení intenzity faktorů, jež mají na vině zastarání olejů.

Podniková požární bezpečnost by měla být pod pravidelnou kontrolou

Aby pracoviště ve vaší firmě neohrožoval vznik požáru rozbitého, nebo navlhlého transformátoru, měli byste v první řadě myslet na požární bezpečnost. Aktuální požární bezpečnost reviduje kvalifikovaný revizní technik, jenž odborně odebere vzorek oleje z transformátoru. Požáru transformátoru se může účinně zabránit tak, že znemožníme zvlhnutí stroje, zestárnutí transformátorového oleje, nebo objevením neviditelné závady.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Kompletní bezpečnostní diagnostika transformátoru VN je prováděna  společností ELDIAG, s. r. o.
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR