Revize elektrospotřebičů a hromosvodů snadno a rychle

Bezpečným, vždy dostupným a spolehlivým partnerem, který ve vašem objektu, firmě, administrativní budově nebo třeba výrobní hale realizuje revize hromosvodů a revize elektrospotřebičů, je spol. Elektro Revize Praha. Tato společnost zajišťuje veškeré revize elektroinstalace v Praze, ale rovněž v celé republice za použití té nejmodernější techniky.

Na revize-elektro-praha.cz se můžete spolehnout

Společnost Revize Elektro Praha měří zařízení vysokého a velmi vysokého napětí, provádí montáže a opravy na rozvodnách 22kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV, kde provádí i elektrorevize. Společnost pak provádí také montáže, elektrorevize či opravy vypínačů AEG(ALTSOM)S1 – 123 kV a 245 kV, vypínačů ALSTOM GL 31/312F1, vypínačů ALSTOMHVX 22 kV – izolovaných vákuem a rozvaděčů GMA – izolovaných plynem SF6. Naše společnost nabízí i plnění přístrojů plynem nebo měření velmi malých přechodových odporů a spínacích časů.

Revize elektrospotřebičů jsou povinné

Zákonem uložená povinnost provádět revize elektrospotřebičů je nutné zejména kvůli bezpečnosti práce, zdraví a ochraně zaměstnanců. Zaměstnavatel je dle zákona povinen nechat provést revize elektrospotřebičů a to včetně revize hromosvodů. Firma Revize Elektro Praha se navíc pří provádění revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů zavazuje k ozkoušení, oštítkování i přeměrení. Hodnoty se pak zapisují do revizních karet.

I hromosvody je nutné zrevidovat

Úder blesku představuje nebezpečí pro občany, stavby, zařízení, inženýrské sítě a instalace, a z tohoto důvodu se jako účinná ochrana instalují hromosvody. Dalším ochranným činitelem je pak právě revize hromosvodů. Při instalování nového hromosvodu se realizují takzvané výchozí revize. Periodické revize hromosvodů se provádějí každé 4 roky a po hávarii jsou potřeba mimořádné revize hromosvodů.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Revize elektrospotřebičů a hromosvodů snadno a rychle
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR